สินค้าร้อน

บริษัท ของเราอุทิศให้กับการแกะสลักเทคโนโลยี CAD / CAM และการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุมเชิงตัวเลข CNC

  • wechat
การแชท